Idea Hotels - inwestycje w hotele

Wykorzystując długoletnie doświadczenie praktyczne (przy projektowaniu, budowie, rozbudowie, remontach obiektów hotelowych)  wspomagamy inwestorów w organizacji nowych obiektów hotelowych. Oferujemy Państwu naszą wiedzę, aby uniknąć błędów, które utrudniają późniejsze funkcjonowanie obiektu.

Jesteśmy zespołem osób z długim doświadczeniem w branży hotelarskiej na różnych stanowiskach.


Prowadzimy inwestycję hotelową od fazy koncepcyjnej – aż po otwarcie i późniejsze zarządzanie. W naszym zespole również są osoby wyspecjalizowane w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego (posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia) w czasie trwania inwestycji. Po zakończeniu inwestycji również zajmujemy się odbiorami technicznymi potrzebnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.


W fazie inwestycyjnej zajmujemy się m.in.

  • wyszukiwaniem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność hotelową
  • opiniowaniem nieruchomości pod inwestycje hotelowe
  • tworzenie programów funkcjonalnych pod obiekty o różnym standardzie
  • weryfikacją i nadzorowanie budżetu inwestycji
  • opracowanie koncepcji architektonicznej
  • opiniowanie projektów technicznych

Budujemy, remontujemy, przerabiamy w technologii tradycyjnej i szkieletowej:

  • Hotele
  • Motele
  • Pensjonaty
  • Inne obiekty noclegowe